Posted

Haemme henkilöä, jolla on kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja kiinnostusta merenkulkuun. Merenkulun ja/tai merenkulun ammatillisen koulutuksen tuntemus katsotaan eduksi. Työ alkaa 3. kesäkuuta perehdytysjaksolla. Sijaisuus jatkuu noin elokuun puoliväliin, jonka jälkeen mahdollisuus osa-aikaiseen työhön.

Meistä

Merenkulun HarjoitteluMylly ry on rekisteröity yhdistys, jonka jäseninä ovat merenkulkualan oppilaitokset sekä Suomen Varustamot ry. Myllyn tehtävänä on koordinoida harjoittelupaikkoja merenkulkuoppilaitosten oppilaille STCW-yleissopimuksen mukaisesti. Mylly toimii Suomen Varustamot ry:n toimistotiloissa Helsingin ydinkeskustassa ja toimistokielemme ovat suomi ja ruotsi. HarjoitteluMylly tarjoaa loistavan tilaisuuden tutustua Suomen merenkulkualaan, sekä merenkulunkoulutukseen että varustamotoimialaan.

Työtehtävät

Päivittäisiin työtehtäviin kuulu laivaharjoittelupaikkojen koordinointi, johon kuuluu yhteydenpito sekä aluksiin että harjoittelijoihin. Muista työtehtävistä sovitaan osaamisen ja aikaisemman kokemuksen perusteella.

Tehtävä edellyttää

Haemme ulospäin suuntautunutta henkilöä, joka omaa hyvät sosiaaliset taidot sekä organisointi kyky. Odotamme sinulta itsenäistä ja toimeen tarttuvaa työskentelyotetta Työ sopii hyvin henkilölle, joka pitää asioiden koordinoimisesta ja yhteydenpidosta sidosryhmiin. Edellytämme, että hakijalla on sujuvat taidot niin suullisesti kuin kirjallisesti, suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, koska operatiivinen työ tapahtuu kaikilla kolmella kielellä. Lisäksi työtehtävässä vaaditaan perus toimisto-ohjelmien käyttötaitoa. Eduksi katsotaan aikaisempi kokemus merenkulusta ja/tai merenkulun ammatillisesta koulutuksesta.

Tarjoamme

  • Monipuoliset, itsenäiset ja kehittävät työtehtävät.
  • Työpaikan Helsingin ydinkeskustassa, sekä lounas- että liikuntaedun.
  • Mahdollisuuden tutustua Suomen varustamoelinkeinoon ja merenkulun koulutukseen mukavassa työympäristössä

Vapaamuotoinen hakemus palkkatoivomuksineen sekä ansioluettelo pyydetään toimittamaan sähköpostitse HarjoitteluMyllyn toiminnanjohtajalle viimeistään maanantaina 8.4.2019. HarjoitteluMyllyn toiminnanjohtaja Bernt Lindell antaa lisätietoja tehtävästä sähköpostitse (bernt.lindell@shipowners.fi) tai puhelimitse (puh.nro. 050 420 3080) maanantaisin 08:30-09:30, keskiviikkoisin 09:00-10:00 ja perjantaisin 13:00-14:00 Huomioithan että haastattelut voidaan aloittaa jo ennen viimeistä hakupäivää ja paikka voidaan täyttää sopivan henkilön löydyttyä, joten haethan jo tänään!

Posted

Vi söker en person som framför allt har förmågan att självständigt ta hand om arbetsuppgifterna och är intresserad av sjöfarten. Som fördel ses kännedom om sjöfarten och/eller yrkesutbildningen inom branschen. Arbetet börjar med introduktion den 3. juni. Vikariatet fortsätter ungefär tills mitten av augusti, varefter möjligheten att fortsätta med deltidsarbete under hösten finns.

Om oss

Sjöfartens PraktikKvarn rf är en registrerad förening, vars medlemmar är de finska sjöfartsskolorna och Rederierna i Finland r.f. Till PraktikKvarnens uppgifter hör att koordinera praktikplatser för sjöfartsskolornas elever enligt STCW-konventionens krav. PraktikKvarnens arbetsplats är på Rederierna i Finlands kontorsutrymme i Helsingfors kärncentrum, språket på kontoret är finska och svenska. PraktikKvarnen erbjuder en ypperlig chans att bekanta sig med den finska sjöfarten, sjöfartsutbildningen och rederiverksamheten. 

Arbetsuppgifterna

Det dagliga arbetet består av att koordinera fartygspraktikplatser, genom att vara i kontakt både med fartyg samt praktikanter. Andra arbetsuppgifter kan ses över utgående från kunskaper och tidigare erfarenhet.

Arbetsuppgifterna kräver

Vi söker en utåtriktad person med goda sociala kunskaper och god organisationsförmåga. Arbetet lämpar sig väl för en person som gillar att koordinera saker och att vara i kontakt med människor. Vi förväntar oss att du tar tag i saker och ting självständigt och ser det som en fördel om du innehar tidigare erfarenhet av sjöfart och/eller erfarenhet av yrkesutbildningsfrågor. Vi önskar att du har flytande skriftliga och muntliga språkkunskaper i finska, svenska och engelska, eftersom det dagliga operativa arbetet sker på alla tre språk. Kunskaper i de vanliga kontorsprogrammen krävs för utförande av arbetsuppgifterna.

Vi erbjuder

  • Mångsidiga, självständiga och utvecklande arbetsuppgifter.
  • En arbetsplats i Helsingfors kärncentrum, samt lunch- och motionsförmån.
  • Chansen att bekanta sig med den finska sjöfartsnäringen och utbildningen i en trevlig arbetsmiljö.

En fritt formulerad ansökan bör skickas senast den måndagen den 8.4.2019 tillsammans med CV och löneanspråk och till PraktikKvarnens verksamhetsledare. Verksamhetsledaren för Sjöfartens Praktikkvarn, Bernt Lindell, svarar på frågor om tjänsten per e-post (bernt.lindell@shipowners.fi) eller per telefon måndagar 08:30-09:30, onsdagar 09:00-10:00 och fredagar 13:00-14:00 (tel.  050 420 3080). Intervjuerna kan inledas och positionen kan fyllas innan ansökningstiden går ut.